19/01/18  Tin của trường  55
Trường mầm non chiềng ơn thi đua dạy tốt - học tốt
 25/04/16  Tin của trường  254
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Chiềng Ơn.