19/01/18  Tin của trường  54
Trường mầm non chiềng ơn thi đua dạy tốt - học tốt
 25/04/16  Tin của trường  253
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Chiềng Ơn.